دکتر افخم احمدی بنابی

فلوشیپ طب مادر و جنین
تبریز
شماره نظام پزشکی : 57382

04135565946
تبریز، خیابان ارتش، روبرو سینما سرباز، ساختمان نوربخش، طبقه 1