دکتر اعظم السادات واحد

بینایی سنجی
یزد
شماره نظام پزشکی : ب-357

03536278805
یزد، بلوار طالقانی، بعد از کوچه حنا، نرسیده به آزمایشگاه پارس، طبقه پایین عینک دانش