دکتر اشرف تشکری

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
اهواز
شماره نظام پزشکی : 60371

06133343097
بیمارستان گلستان درمانگاه روانپزشکی