دکتر اسداله طاهری

کار درمانی
سمنان
شماره نظام پزشکی : ک-د-463

02333459141
سمنان، میدان معلم، ابتدا بلوار ورزش، جنب داروخانه هلال احمر