دکتر احمد شمسی زاده حیات داودی

فوق تخصص عفونی کودکان
اهواز
شماره نظام پزشکی : 20214

06132215365
خ طالقانی روبروی بانک ملی بین سعدی و حافظ