دکتر احمد بذرافشان

فوق تخصص جراحی کودکان
مشهد
شماره نظام پزشکی : 19389

05138544031
کوهسنگی 4 - ساختمان پزشکان صدرا- طبقه 4