دکتر احسان دارابی

متخصص پریودنتیکس
ایلام
شماره نظام پزشکی : 92371

08433330829
ایلام.بلوار سیدالشهدا .پشت بیمارستان قائم .مجتمع ادیب.طبقه اول

تخصص جراحی لثه (پریودانتیکس) دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی