دکتر احد اعظمی

فوق تخصص روماتولوژی
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 41795

04533241622
اردبیل-جنب مسجد سلیمان

فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی