دکتر ابوالفضل هاشم پور

متخصص پزشکی ورزشی
شیراز
شماره نظام پزشکی : 95502

07136381677
فارس، شیراز، بلوار معالی آباد، خیابان پزشکان، کوچه 15/2، پلاک 68