دکتر ابراهیم قیم حسنخانی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
مشهد
شماره نظام پزشکی : 21347

05138408781
خ احمد اباد - بین پرستار 1 و 3 - پ 9