دکتر آزاده آزادی

فلوشیپ طب مادر و جنین
گرگان
شماره نظام پزشکی : 115897

01732320440
گرگان - خیابان ولیعصر،عدالت ۲۱ ، مجتمع رسپینا پلاس ،طبقه ۷،واحد ۳۴