دکتر آرش شهروان

متخصص اندودانتیکس
کرمان
شماره نظام پزشکی : 74564

03432474329
محل کار: دانشکده دندانپزشکی- بخش درمان ریشه | مطب: خیابان استقلال ساختمان پزشکان حکیم- ط 4